ค้นหารถ

Head2
1
2
2
4

ทุกอาชีพออกรถได้ แต่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

มนุษย์เงินเดือน

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์ หรือ สเตทเม้น6เดือนล่าสุด
 • สลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุด(ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือนออกไม่เกิน30วัน(ถ้ามี)
 • บัตรประกันสังคัม(ถ้ามี)
 • ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

เจ้าของกิจการ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 1ปีล่าสุด
 • ใบพาณิชย์ หรือ ใบจดนิติบุคคล
 • หน้งสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน60วัน
 • ใบ ภ.พ.20(ถ้ามี)
 • ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย(ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
 • สัญญาเช่า(ถ้ามี)
 • ใบทวิ50(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายกิจการ
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงิน(ตราครุฑ)
 • บุ๊คแบงก์ หรือ สเตทเม้น6เดือนล่าสุด
 • ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

อาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ (รับเงินสด)

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
 • ทวิ50(ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองรายได้(ถ้ามี)
 • ผลงานที่ทำในอาชีพ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

พ่อค้าแม่ค้า หรือ ออนไลน์

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
 • รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ขายออนไลน์ ถ่ายรูปสต๊อกของ(ถ้ามี)
 • ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)
Popular Brands

Compared Auto(0) ×

Compare Clear All